Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: AA639291.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/AA639291.1, 372 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|2563070|gb|AA639291.1|AA639291 nr19c04.s1 NCI_CGAP_Pr2 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:1168422 similar to gb:X57025_rna1 INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IA PRECURSOR (HUMAN);, mRNA sequence
>ENSG00000017427

(complement)

1-50 (64797-64843)  88% ->
51-363 (77981-78292)  97%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 GCTCGACACAGTTCCATGGAATAACTAAGAATTCAGAGTCCTGTGGAAAG
    | |--||||||||||||||||||||||||||||| -|||||||||||||
 64797 GGAC CACAGTTCCATGGAATAACTAAGAATTCAT GTCCTGTGGAAAG

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51     GAAGTACATTTGAAGAACGCAAGTAGAGGGAGTGCAGGAAA
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 64844 GTT...TAGGAAGTACATTTGAAGAACGCAAGTAGAGGGAGTGCAGGAAA

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   92 CAAGAACTACAGGATGTAGGAAGACCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTGACAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78022 CAAGAACTACAGGATGTAGGAAGACCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTGACAT

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 GCCACCGCAGTATCCTTTGCTCTGCACGAGTTACCTGTTAAACTTTGGAA
    |||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78072 GCCACCGCAGGATCCTTTGCTCTGCACGAGTTACCTGTTAAACTTTGGAA

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 CACCTACCAAAAAATAAGTTTGATAACATTTAAAAGATGGGCGTTTCCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78122 CACCTACCAAAAAATAAGTTTGATAACATTTAAAAGATGGGCGTTTCCCC

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  242 CAATGAAATACACAAGTAGACATTCCAACATTGTCTTTAGGAGTGATTTG
    |||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||
 78172 CAATGAAATACACAAGTAAACATTCCAACATTGTCTTTAGGAGTGATTTG

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  292 CACCTTGGCAAAATGGTCCTGGAGTTGGTAGATTGCTGTTGATCTGTTAT
    ||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||
 78222 CACCTTGCAAAAATGGTCCTGGAGTTGGTAGATTGCTGTTGATCTTTTAT

  350   .  :  .  :
  342 CAAAAATGTTCTATAGAGAAAA
    ||| |||||||||||||-||| 
 78272 CAATAATGTTCTATAGA AAAG

END