Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: AA640354.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/AA640354.1, 369 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|2565604|gb|AA640354.1|AA640354 nr21h06.s1 NCI_CGAP_Pr2 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:1168667 similar to gb:X57025_rna1 INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IA PRECURSOR (HUMAN);, mRNA sequence
>ENSG00000017427

(complement)

1-49 (64797-64843)  93% ->
50-361 (77981-78292)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 GGTCGACACAGTTCCATGGAATAACTAAGAATTCATGTCCTGTGGAAAG 
    || |--|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>
 64797 GGAC CACAGTTCCATGGAATAACTAAGAATTCATGTCCTGTGGAAAGG

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   50     GAAGTACATTTGAAGAACGCAAGTAGAGGGAGTGCAGGAAAC
    >>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 64845 TT...TAGGAAGTACATTTGAAGAACGCAAGTAGAGGGAGTGCAGGAAAC

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   92 AAGAACTACAGGATGTAGGAAGACCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTGACATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78023 AAGAACTACAGGATGTAGGAAGACCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTGACATG

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 CCACCGCAGGATCCTTTGCTCTGCACGAGTTACCTGTTAAACTTTGGAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78073 CCACCGCAGGATCCTTTGCTCTGCACGAGTTACCTGTTAAACTTTGGAAC

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 ACCTACCAAAAAATAAGTTTGATAACATTTAAAAGATGGGCGTTTCCCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78123 ACCTACCAAAAAATAAGTTTGATAACATTTAAAAGATGGGCGTTTCCCCC

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  242 AATGAAATACACAAGTAAACATTCCAACATTGTCTTTAGGAGTGATTTGC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78173 AATGAAATACACAAGTAAACATTCCAACATTGTCTTTAGGAGTGATTTGC

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  292 ACCTTGCAAAAATGGTCCTGGAGTTGGTAGATTGCTGTTGATCTTTTATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78223 ACCTTGCAAAAATGGTCCTGGAGTTGGTAGATTGCTGTTGATCTTTTATC

  350   .  :  .  :
  342 AATAATGTTCTATAGAAAAA
    ||||||||||||||||||| 
 78273 AATAATGTTCTATAGAAAAG

END