Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: AI432396.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/AI432396.1, 697 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|4281362|gb|AI432396.1|AI432396 tg73b04.x1 Soares_NhHMPu_S1 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:2114383 3' similar to gb:X57025_rna1 INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IA PRECURSOR (HUMAN);, mRNA sequence
>ENSG00000017427

1-24 (1382-1405)  88% ==
669-685 (45253-45269)  100%

   0   .  :  .  :  .
   1 TTTTTTTTTTTTTTTTGTA ATTAC
    |||||||||||||||||||-| -||
  1382 TTTTTTTTTTTTTTTTGTAGAG AC

   0   .  :  .
  669 TTTAAAGTCTGTTTTAT
    |||||||||||||||||
 45253 TTTAAAGTCTGTTTTAT

END