Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: AI972496.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/AI972496.1, 739 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|5769242|gb|AI972496.1|AI972496 wr38c02.x1 NCI_CGAP_Pr28 Homo sapiens cDNA clone IMAGE:2489954 3' similar to gb:X57025_rna1 INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR IA PRECURSOR (HUMAN);, mRNA sequence
>ENSG00000017427END