Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: J03503.1
Subject Sequence ID: ENSG00000131828
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/J03503.1, 1446 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000131828 (ENSG00000131828), 15915 bp

>gi|189765|gb|J03503.1|HUMPDHE1B Human pyruvate dehydrogenase E1-alpha subunit mRNA, cds
>ENSG00000131828

1-129 (34-162)  100% ->
130-189 (5380-5439)  100% ->
190-363 (6005-6178)  100% ->
364-490 (7349-7475)  100% ->
491-582 (9150-9241)  100% ->
583-675 (10559-10651)  100% ->
676-831 (11417-11572)  100% ->
832-903 (11754-11825)  100% ->
904-971 (13720-13787)  100% ->
972-1080 (14984-15092)  100% ->
1081-1439 (15557-15915)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 GAGACTTGGGGGCACCCGCGTCGTGCCTCCTGGGTTGTGAGGAGTCGCCG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   34 GAGACTTGGGGGCACCCGCGTCGTGCCTCCTGGGTTGTGAGGAGTCGCCG

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CTGCCGCCACTGCCTGTGCTTCATGAGGAAGATGCTCGCCGCCGTCTCCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   84 CTGCCGCCACTGCCTGTGCTTCATGAGGAAGATGCTCGCCGCCGTCTCCC

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 GCGTGCTGTCTGGCGCTTCTCAGAAGCCG     GCAAGCAGAGTG
    |||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||
  134 GCGTGCTGTCTGGCGCTTCTCAGAAGCCGGTG...AAGGCAAGCAGAGTG

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 CTGGTAGCATCCCGTAATTTTGCAAATGATGCTACATTTGAAATTAAG 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>
  5392 CTGGTAGCATCCCGTAATTTTGCAAATGATGCTACATTTGAAATTAAGGT

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  190    AAATGTGACCTTCACCGGCTGGAAGAAGGCCCTCCTGTCACAA
    >...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  5442 A...CAGAAATGTGACCTTCACCGGCTGGAAGAAGGCCCTCCTGTCACAA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 CAGTGCTCACCAGGGAGGATGGGCTCAAATACTACAGGATGATGCAGACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6048 CAGTGCTCACCAGGGAGGATGGGCTCAAATACTACAGGATGATGCAGACT

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  283 GTACGCCGAATGGAGTTGAAAGCAGATCAGCTGTATAAACAGAAAATTAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6098 GTACGCCGAATGGAGTTGAAAGCAGATCAGCTGTATAAACAGAAAATTAT

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  333 TCGTGGTTTCTGTCACTTGTGTGATGGTCAG     GAAGCTTGCT
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
  6148 TCGTGGTTTCTGTCACTTGTGTGATGGTCAGGTG...CAGGAAGCTTGCT

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  374 GTGTGGGCCTGGAGGCCGGCATCAACCCCACAGACCATCTCATCACAGCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7359 GTGTGGGCCTGGAGGCCGGCATCAACCCCACAGACCATCTCATCACAGCC

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  424 TACCGGGCTCACGGCTTTACTTTCACCCGGGGCCTTTCCGTCCGAGAAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7409 TACCGGGCTCACGGCTTTACTTTCACCCGGGGCCTTTCCGTCCGAGAAAT

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  474 TCTCGCAGAGCTTACAG     GACGAAAAGGAGGTTGTGCTAAAG
    |||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||
  7459 TCTCGCAGAGCTTACAGGTT...CAGGACGAAAAGGAGGTTGTGCTAAAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  515 GGAAAGGAGGATCGATGCACATGTATGCCAAGAACTTCTACGGGGGCAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  9174 GGAAAGGAGGATCGATGCACATGTATGCCAAGAACTTCTACGGGGGCAAT

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  565 GGCATCGTGGGAGCGCAG     GTGCCCCTGGGCGCTGGGATTGC
    ||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||
  9224 GGCATCGTGGGAGCGCAGGTA...TAGGTGCCCCTGGGCGCTGGGATTGC

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  606 TCTAGCCTGTAAGTATAATGGAAAAGATGAGGTCTGCCTGACTTTATATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 10582 TCTAGCCTGTAAGTATAATGGAAAAGATGAGGTCTGCCTGACTTTATATG

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  656 GCGATGGTGCTGCTAACCAG     GGCCAGATATTCGAAGCTTAC
    ||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||
 10632 GCGATGGTGCTGCTAACCAGGTA...CAGGGCCAGATATTCGAAGCTTAC

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  697 AACATGGCAGCTTTGTGGAAATTACCTTGTATTTTCATCTGTGAGAATAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11438 AACATGGCAGCTTTGTGGAAATTACCTTGTATTTTCATCTGTGAGAATAA

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  747 TCGCTATGGAATGGGAACGTCTGTTGAGAGAGCGGCAGCCAGCACTGATT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11488 TCGCTATGGAATGGGAACGTCTGTTGAGAGAGCGGCAGCCAGCACTGATT

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  797 ACTACAAGAGAGGCGATTTCATTCCTGGGCTGAGA     GTGGAT
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||
 11538 ACTACAAGAGAGGCGATTTCATTCCTGGGCTGAGAGTA...CAGGTGGAT

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  838 GGAATGGATATCCTGTGCGTCCGAGAGGCAACAAGGTTTGCTGCTGCCTA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11760 GGAATGGATATCCTGTGCGTCCGAGAGGCAACAAGGTTTGCTGCTGCCTA

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  888 TTGTAGATCTGGGAAG     GGGCCCATCCTGATGGAGCTGCAGA
    ||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||
 11810 TTGTAGATCTGGGAAGGTA...TAGGGGCCCATCCTGATGGAGCTGCAGA

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  929 CTTACCGTTACCACGGACACAGTATGAGTGACCCTGGAGTCAG    
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>
 13745 CTTACCGTTACCACGGACACAGTATGAGTGACCCTGGAGTCAGGTA...T

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  972  TTACCGTACACGAGAAGAAATTCAGGAAGTAAGAAGTAAGAGTGACCC
    >>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 14982 AGTTACCGTACACGAGAAGAAATTCAGGAAGTAAGAAGTAAGAGTGACCC

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 TATTATGCTTCTCAAGGACAGGATGGTGAACAGCAATCTTGCCAGTGTGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15032 TATTATGCTTCTCAAGGACAGGATGGTGAACAGCAATCTTGCCAGTGTGG

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 AAGAACTAAAG     GAAATTGATGTGGAAGTGAGGAAGGAGATT
    |||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||
 15082 AAGAACTAAAGGTA...TAGGAAATTGATGTGGAAGTGAGGAAGGAGATT

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1111 GAGGATCCTGCCCAGTTTGCCGCGGCCGATCCTGAGCCACCTTTGGAAGA
    |||||| |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||
 15587 GAGGATGCTGCCCAGTTTGCCACGGCCGATCCTGAGCCACCTTTGGAAGA

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1161 GCTGGGCTACCACATCTACTCCAGCGACCCACCTTTTGAAGTTCGTGGTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15637 GCTGGGCTACCACATCTACTCCAGCGACCCACCTTTTGAAGTTCGTGGTG

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1211 CCAATCAGTGGATCAAGTTTAAGTCAGTCAGTTAAGGGGAGGAGAAGGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15687 CCAATCAGTGGATCAAGTTTAAGTCAGTCAGTTAAGGGGAGGAGAAGGAG

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1261 AGGTTATACCTTCAGGGGGCTACCAGACAGTGTTCTCAACTTGGTTAAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15737 AGGTTATACCTTCAGGGGGCTACCAGACAGTGTTCTCAACTTGGTTAAGG

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1311 AGGAAGAAAACCCAGTCAATGAAATTCAATGAAATTCTTGGAAACTTCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15787 AGGAAGAAAACCCAGTCAATGAAATTCAATGAAATTCTTGGAAACTTCCA

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1361 TTAAGTGTGTAGATTGAGCAGGTAGTAATTGCATGCAGTTTGTACATTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15837 TTAAGTGTGTAGATTGAGCAGGTAGTAATTGCATGCAGTTTGTACATTAG

  1500   .  :  .  :  .
  1411 TGCATTAAAAGATGAATTATTGAGTGCTT
    |||||||||||||||||||||||||||||
 15887 TGCATTAAAAGATGAATTATTGAGTGCTT

END