Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: L13318.1
Subject Sequence ID: ENSG00000131828
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/L13318.1, 1472 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000131828 (ENSG00000131828), 15915 bp

>gi|292412|gb|L13318.1|HUMPUDE1A Human pyruvate dehydrogenase E1-alpha subunit (PDHA1) mRNA, complete cds
>ENSG00000131828

1-162 (1-162)  100% ->
163-222 (5380-5439)  100% ->
223-396 (6005-6178)  100% ->
397-523 (7349-7475)  100% ->
524-615 (9150-9241)  100% ->
616-708 (10559-10651)  100% ->
709-864 (11417-11572)  100% ->
865-936 (11754-11825)  100% ->
937-1004 (13720-13787)  100% ->
1005-1113 (14984-15092)  100% ->
1114-1472 (15557-15915)  100%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 ACTGAGGCGTGGCGTCTGCTGGGGCACCTGAAGGAGACTTGGGGGCACCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   1 ACTGAGGCGTGGCGTCTGCTGGGGCACCTGAAGGAGACTTGGGGGCACCC

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 GCGTCGTGCCTCCTGGGTTGTGAGGAGTCGCCGCTGCCGCCACTGCCTGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 GCGTCGTGCCTCCTGGGTTGTGAGGAGTCGCCGCTGCCGCCACTGCCTGT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 GCTTCATGAGGAAGATGCTCGCCGCCGTCTCCCGCGTGCTGTCTGGCGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  101 GCTTCATGAGGAAGATGCTCGCCGCCGTCTCCCGCGTGCTGTCTGGCGCT

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  151 TCTCAGAAGCCG     GCAAGCAGAGTGCTGGTAGCATCCCGTAA
    ||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||
  151 TCTCAGAAGCCGGTG...AAGGCAAGCAGAGTGCTGGTAGCATCCCGTAA

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 TTTTGCAAATGATGCTACATTTGAAATTAAG     AAATGTGACC
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
  5409 TTTTGCAAATGATGCTACATTTGAAATTAAGGTA...CAGAAATGTGACC

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 TTCACCGGCTGGAAGAAGGCCCTCCTGTCACAACAGTGCTCACCAGGGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6015 TTCACCGGCTGGAAGAAGGCCCTCCTGTCACAACAGTGCTCACCAGGGAG

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  283 GATGGGCTCAAATACTACAGGATGATGCAGACTGTACGCCGAATGGAGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6065 GATGGGCTCAAATACTACAGGATGATGCAGACTGTACGCCGAATGGAGTT

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  333 GAAAGCAGATCAGCTGTATAAACAGAAAATTATTCGTGGTTTCTGTCACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6115 GAAAGCAGATCAGCTGTATAAACAGAAAATTATTCGTGGTTTCTGTCACT

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  383 TGTGTGATGGTCAG     GAAGCTTGCTGTGTGGGCCTGGAGGCC
    ||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||
  6165 TGTGTGATGGTCAGGTG...CAGGAAGCTTGCTGTGTGGGCCTGGAGGCC

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  424 GGCATCAACCCCACAGACCATCTCATCACAGCCTACCGGGCTCACGGCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7376 GGCATCAACCCCACAGACCATCTCATCACAGCCTACCGGGCTCACGGCTT

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  474 TACTTTCACCCGGGGCCTTTCCGTCCGAGAAATTCTCGCAGAGCTTACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7426 TACTTTCACCCGGGGCCTTTCCGTCCGAGAAATTCTCGCAGAGCTTACAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  524     GACGAAAAGGAGGTTGTGCTAAAGGGAAAGGAGGATCGATG
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7476 GTT...CAGGACGAAAAGGAGGTTGTGCTAAAGGGAAAGGAGGATCGATG

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  565 CACATGTATGCCAAGAACTTCTACGGGGGCAATGGCATCGTGGGAGCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  9191 CACATGTATGCCAAGAACTTCTACGGGGGCAATGGCATCGTGGGAGCGCA

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  615 G     GTGCCCCTGGGCGCTGGGATTGCTCTAGCCTGTAAGTATA
    |>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  9241 GGTA...TAGGTGCCCCTGGGCGCTGGGATTGCTCTAGCCTGTAAGTATA

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  656 ATGGAAAAGATGAGGTCTGCCTGACTTTATATGGCGATGGTGCTGCTAAC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 10599 ATGGAAAAGATGAGGTCTGCCTGACTTTATATGGCGATGGTGCTGCTAAC

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  706 CAG     GGCCAGATATTCGAAGCTTACAACATGGCAGCTTTGTG
    |||>>>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 10649 CAGGTA...CAGGGCCAGATATTCGAAGCTTACAACATGGCAGCTTTGTG

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  747 GAAATTACCTTGTATTTTCATCTGTGAGAATAATCGCTATGGAATGGGAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11455 GAAATTACCTTGTATTTTCATCTGTGAGAATAATCGCTATGGAATGGGAA

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  797 CGTCTGTTGAGAGAGCGGCAGCCAGCACTGATTACTACAAGAGAGGCGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11505 CGTCTGTTGAGAGAGCGGCAGCCAGCACTGATTACTACAAGAGAGGCGAT

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  847 TTCATTCCTGGGCTGAGA     GTGGATGGAATGGATATCCTGTG
    ||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||
 11555 TTCATTCCTGGGCTGAGAGTA...CAGGTGGATGGAATGGATATCCTGTG

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  888 CGTCCGAGAGGCAACAAGGTTTGCTGCTGCCTATTGTAGATCTGGGAAG 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>
 11777 CGTCCGAGAGGCAACAAGGTTTGCTGCTGCCTATTGTAGATCTGGGAAGG

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  937     GGGCCCATCCTGATGGAGCTGCAGACTTACCGTTACCACGGA
    >>...>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11827 TA...TAGGGGCCCATCCTGATGGAGCTGCAGACTTACCGTTACCACGGA

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  979 CACAGTATGAGTGACCCTGGAGTCAG     TTACCGTACACGAGA
    ||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||
 13762 CACAGTATGAGTGACCCTGGAGTCAGGTA...TAGTTACCGTACACGAGA

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1020 AGAAATTCAGGAAGTAAGAAGTAAGAGTGACCCTATTATGCTTCTCAAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 14999 AGAAATTCAGGAAGTAAGAAGTAAGAGTGACCCTATTATGCTTCTCAAGG

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1070 ACAGGATGGTGAACAGCAATCTTGCCAGTGTGGAAGAACTAAAG   
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...
 15049 ACAGGATGGTGAACAGCAATCTTGCCAGTGTGGAAGAACTAAAGGTA...

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1114  GAAATTGATGTGGAAGTGAGGAAGGAGATTGAGGATGCTGCCCAGTT
    >>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15554 TAGGAAATTGATGTGGAAGTGAGGAAGGAGATTGAGGATGCTGCCCAGTT

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1161 TGCCACGGCCGATCCTGAGCCACCTTTGGAAGAGCTGGGCTACCACATCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15604 TGCCACGGCCGATCCTGAGCCACCTTTGGAAGAGCTGGGCTACCACATCT

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1211 ACTCCAGCGACCCACCTTTTGAAGTTCGTGGTGCCAATCAGTGGATCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15654 ACTCCAGCGACCCACCTTTTGAAGTTCGTGGTGCCAATCAGTGGATCAAG

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1261 TTTAAGTCAGTCAGTTAAGGGGAGGAGAAGGAGAGGTTATACCTTCAGGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15704 TTTAAGTCAGTCAGTTAAGGGGAGGAGAAGGAGAGGTTATACCTTCAGGG

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1311 GGCTACCAGACAGTGTTCTCAACTTGGTTAAGGAGGAAGAAAACCCAGTC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15754 GGCTACCAGACAGTGTTCTCAACTTGGTTAAGGAGGAAGAAAACCCAGTC

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1361 AATGAAATTCAATGAAATTCTTGGAAACTTCCATTAAGTGTGTAGATTGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15804 AATGAAATTCAATGAAATTCTTGGAAACTTCCATTAAGTGTGTAGATTGA

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1411 GCAGGTAGTAATTGCATGCAGTTTGTACATTAGTGCATTAAAAGATGAAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15854 GCAGGTAGTAATTGCATGCAGTTTGTACATTAGTGCATTAAAAGATGAAT

  1550   .  :
  1461 TATTGAGTGCTT
    ||||||||||||
 15904 TATTGAGTGCTT

END