Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: L48690.1
Subject Sequence ID: ENSG00000131828
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/L48690.1, 1492 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000131828 (ENSG00000131828), 15915 bp

>gi|1051096|gb|L48690.1|HUMPDHA1G Homo sapiens pyruvate dehydrogenase E1-alpha subunit precursor (PDHA1) mRNA, complete cds
>ENSG00000131828

1-162 (1-162)  98% ->
163-222 (5380-5439)  100% ->
223-396 (6005-6178)  100% ->
397-522 (7349-7475)  98% ->
523-614 (9150-9241)  100% ->
615-708 (10559-10651)  98% ->
709-864 (11417-11572)  100% ->
865-936 (11754-11825)  100% ->
937-1004 (13720-13787)  100% ->
1005-1113 (14984-15092)  100% ->
1114-1472 (15557-15915)  99%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 ACTGAGGCGTGGCGTCTGCTGGGGCACCTGAAGGAGACTTGGGGGCACCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   1 ACTGAGGCGTGGCGTCTGCTGGGGCACCTGAAGGAGACTTGGGGGCACCC

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 CCGTCGTGCCTCCTGGGTTGTGAGGAGTCGCCGCTGCCGCCACTGCCTGT
     |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
   51 GCGTCGTGCCTCCTGGGTTGTGAGGAGTCGCCGCTGCCGCCACTGCCTGT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  101 GCTTCATGAGGAAGATGCTCGCCGCCGTCTCCCCCGTGCTGTCTGGCGCT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||
  101 GCTTCATGAGGAAGATGCTCGCCGCCGTCTCCCGCGTGCTGTCTGGCGCT

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  151 TCTCAGAAGCCG     GCAAGCAGAGTGCTGGTAGCATCCCGTAA
    ||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||
  151 TCTCAGAAGCCGGTG...AAGGCAAGCAGAGTGCTGGTAGCATCCCGTAA

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 TTTTGCAAATGATGCTACATTTGAAATTAAG     AAATGTGACC
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
  5409 TTTTGCAAATGATGCTACATTTGAAATTAAGGTA...CAGAAATGTGACC

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 TTCACCGGCTGGAAGAAGGCCCTCCTGTCACAACAGTGCTCACCAGGGAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6015 TTCACCGGCTGGAAGAAGGCCCTCCTGTCACAACAGTGCTCACCAGGGAG

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  283 GATGGGCTCAAATACTACAGGATGATGCAGACTGTACGCCGAATGGAGTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6065 GATGGGCTCAAATACTACAGGATGATGCAGACTGTACGCCGAATGGAGTT

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  333 GAAAGCAGATCAGCTGTATAAACAGAAAATTATTCGTGGTTTCTGTCACT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  6115 GAAAGCAGATCAGCTGTATAAACAGAAAATTATTCGTGGTTTCTGTCACT

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  383 TGTGTGATGGTCAG     GAAGCTTGCTGTGTGGGCCTGGA GCG
    ||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||-|| 
  6165 TGTGTGATGGTCAGGTG...CAGGAAGCTTGCTGTGTGGGCCTGGAGGCC

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  423 GGCATCAACCCCACAGACCATCTCATCACAGCCTACCGGGCTCACGGCTT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7376 GGCATCAACCCCACAGACCATCTCATCACAGCCTACCGGGCTCACGGCTT

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  473 TACTTTCACCCGGGGCCTTTCCGTCCGAGAAATTCTCGCAGAGCTTACAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7426 TACTTTCACCCGGGGCCTTTCCGTCCGAGAAATTCTCGCAGAGCTTACAG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  523     GACGAAAAGGAGGTTGTGCTAAAGGGAAAGGAGGATCGATG
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  7476 GTT...CAGGACGAAAAGGAGGTTGTGCTAAAGGGAAAGGAGGATCGATG

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  564 CACATGTATGCCAAGAACTTCTACGGGGGCAATGGCATCGTGGGAGCGCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  9191 CACATGTATGCCAAGAACTTCTACGGGGGCAATGGCATCGTGGGAGCGCA

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  614 G     GTGCCCCTGGGCTGCTGGGATTGCTCTAGCCTGTAAGTAT
    |>>>...>>>||||||||||||-|||||||||||||||||||||||||||
  9241 GGTA...TAGGTGCCCCTGGGC GCTGGGATTGCTCTAGCCTGTAAGTAT

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  655 AATGGAAAAGATGAGGTCTGCCTGACTTTATATGGCGATGGTGCTGCTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 10598 AATGGAAAAGATGAGGTCTGCCTGACTTTATATGGCGATGGTGCTGCTAA

  750   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  705 CCAG     GGCCAGATATTCGAAGCTTACAACATGGCAGCTTTGT
    ||||>>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 10648 CCAGGTA...CAGGGCCAGATATTCGAAGCTTACAACATGGCAGCTTTGT

  800   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  746 GGAAATTACCTTGTATTTTCATCTGTGAGAATAATCGCTATGGAATGGGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11454 GGAAATTACCTTGTATTTTCATCTGTGAGAATAATCGCTATGGAATGGGA

  850   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  796 ACGTCTGTTGAGAGAGCGGCAGCCAGCACTGATTACTACAAGAGAGGCGA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11504 ACGTCTGTTGAGAGAGCGGCAGCCAGCACTGATTACTACAAGAGAGGCGA

  900   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  846 TTTCATTCCTGGGCTGAGA     GTGGATGGAATGGATATCCTGT
    |||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||||||||||
 11554 TTTCATTCCTGGGCTGAGAGTA...CAGGTGGATGGAATGGATATCCTGT

  950   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  887 GCGTCCGAGAGGCAACAAGGTTTGCTGCTGCCTATTGTAGATCTGGGAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11776 GCGTCCGAGAGGCAACAAGGTTTGCTGCTGCCTATTGTAGATCTGGGAAG

  1000   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  937     GGGCCCATCCTGATGGAGCTGCAGACTTACCGTTACCACGG
    >>>...>>>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 11826 GTA...TAGGGGCCCATCCTGATGGAGCTGCAGACTTACCGTTACCACGG

  1050   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  978 ACACAGTATGAGTGACCCTGGAGTCAG     TTACCGTACACGAG
    |||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||||||
 13761 ACACAGTATGAGTGACCCTGGAGTCAGGTA...TAGTTACCGTACACGAG

  1100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1019 AAGAAATTCAGGAAGTAAGAAGTAAGAGTGACCCTATTATGCTTCTCAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 14998 AAGAAATTCAGGAAGTAAGAAGTAAGAGTGACCCTATTATGCTTCTCAAG

  1150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1069 GACAGGATGGTGAACAGCAATCTTGCCAGTGTGGAAGAACTAAAG   
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>..
 15048 GACAGGATGGTGAACAGCAATCTTGCCAGTGTGGAAGAACTAAAGGTA..

  1200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1114   GAAATTGATGTGGAAGTGAGGAAGGAGATTGAGGATGCTGCCCAGT
    .>>>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15098 .TAGGAAATTGATGTGGAAGTGAGGAAGGAGATTGAGGATGCTGCCCAGT

  1250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1160 TTGCCACGGCCGATCCTGAGCCACCTTTGGAAGAGCTGGGCTACCACATC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15603 TTGCCACGGCCGATCCTGAGCCACCTTTGGAAGAGCTGGGCTACCACATC

  1300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1210 TACTCCAGCGACCCACCTTTTGAAGTTCGTGGTGCCAATCAGTGGATCAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15653 TACTCCAGCGACCCACCTTTTGAAGTTCGTGGTGCCAATCAGTGGATCAA

  1350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1260 GTTTAAGTCAGTCAGTTAAGGGGAGGAGAAGGAGAGGTTATACCTTCAGG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15703 GTTTAAGTCAGTCAGTTAAGGGGAGGAGAAGGAGAGGTTATACCTTCAGG

  1400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1310 GGGCTACCAGACAGTGTTCTCAACTTGGTTAAGGAGGAAGAAAACCCAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15753 GGGCTACCAGACAGTGTTCTCAACTTGGTTAAGGAGGAAGAAAACCCAGT

  1450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1360 CAATGAAATTCAATGAAATTCTTGGAAACTTCCATTAAGTGTGTAGATTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 15803 CAATGAAATTCAATGAAATTCTTGGAAACTTCCATTAAGTGTGTAGATTG

  1500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  1410 AGCAGGTAGCAATTGCATGCAGTTTGTACATTACTGCATTAAAAGATGAA
    ||||||||| ||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||
 15853 AGCAGGTAGTAATTGCATGCAGTTTGTACATTAGTGCATTAAAAGATGAA

  1550   .  :
  1460 TTAATGAGTGCTT
    ||| |||||||||
 15903 TTATTGAGTGCTT

END