Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: N85558.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/N85558.1, 156 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|1261183|gb|N85558.1|N85558 J3977F Human fetal heart, Lambda ZAP Express Homo sapiens cDNA clone J3977 5' similar to INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR I, mRNA sequence
>ENSG00000017427END