Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: R57957.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 1


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/R57957.1, 236 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|828015|gb|R57957.1|R57957 F7825 Fetal heart Homo sapiens cDNA clone F7825 5' end similar to Insulin-like growth factor I, mRNA sequence
>ENSG00000017427END