Show SIM4 / tBLASTn alignment result

PARAMETERS:
Query Sequence ID: X00173.1
Subject Sequence ID: ENSG00000017427
Subject Sequence type: 2


seq1 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/X00173.1, 725 bp
seq2 = /RAID/mart2/Splice/web_temp/fasta/ENSG00000017427 (ENSG00000017427), 78292 bp

>gi|33015|emb|X00173.1|HSIGFI Homo sapiens mRNA for insulin-like growth factor 1A precursor, complete CDS
>ENSG00000017427

(complement)

1-74 (155-228)  100% ->
75-231 (4748-4904)  100% ->
232-413 (60857-61038)  99% ->
414-725 (77981-78292)  100%

   0   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   1 CTTCAGAAGCAATGGGAAAAATCAGCAGTCTTCCAACCCAATTATTTAAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  155 CTTCAGAAGCAATGGGAAAAATCAGCAGTCTTCCAACCCAATTATTTAAG

   50   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   51 TGCTGCTTTTGTGATTTCTTGAAG     GTGAAGATGCACACCAT
    ||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|||||||||||||||||
  205 TGCTGCTTTTGTGATTTCTTGAAGGTA...CAGGTGAAGATGCACACCAT

  100   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
   92 GTCCTCCTCGCATCTCTTCTACCTGGCGCTGTGCCTGCTCACCTTCACCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  4765 GTCCTCCTCGCATCTCTTCTACCTGGCGCTGTGCCTGCTCACCTTCACCA

  150   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  142 GCTCTGCCACGGCTGGACCGGAGACGCTCTGCGGGGCTGAGCTGGTGGAT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  4815 GCTCTGCCACGGCTGGACCGGAGACGCTCTGCGGGGCTGAGCTGGTGGAT

  200   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  192 GCTCTTCAGTTCGTGTGTGGAGACAGGGGCTTTTATTTCA     A
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>|
  4865 GCTCTTCAGTTCGTGTGTGGAGACAGGGGCTTTTATTTCAGTA...CAGA

  250   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  233 CAAGCCCACAGGGTATGGCTCCAGCAGTCGGAGGGCGCCTCAGACAGGTA
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
 60858 CAAGCCCACAGGGTATGGCTCCAGCAGTCGGAGGGCGCCTCAGACAGGCA

  300   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  283 TCGTGGATGAGTGCTGCTTCCGGAGCTGTGATCTAAGGAGGCTGGAGATG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 60908 TCGTGGATGAGTGCTGCTTCCGGAGCTGTGATCTAAGGAGGCTGGAGATG

  350   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  333 TATTGCGCACCCCTCAAGCCTGCCAAGTCAGCTCGCTCTGTCCGTGCCCA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 60958 TATTGCGCACCCCTCAAGCCTGCCAAGTCAGCTCGCTCTGTCCGTGCCCA

  400   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  383 GCGCCACACCGACATGCCCAAGACCCAGAAG     GAAGTACATT
    |||||||||||||||||||||||||||||||>>>...>>>||||||||||
 61008 GCGCCACACCGACATGCCCAAGACCCAGAAGGTA...TAGGAAGTACATT

  450   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  424 TGAAGAACGCAAGTAGAGGGAGTGCAGGAAACAAGAACTACAGGATGTAG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 77991 TGAAGAACGCAAGTAGAGGGAGTGCAGGAAACAAGAACTACAGGATGTAG

  500   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  474 GAAGACCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTGACATGCCACCGCAGGATCCTTTG
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78041 GAAGACCCTCCTGAGGAGTGAAGAGTGACATGCCACCGCAGGATCCTTTG

  550   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  524 CTCTGCACGAGTTACCTGTTAAACTTTGGAACACCTACCAAAAAATAAGT
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78091 CTCTGCACGAGTTACCTGTTAAACTTTGGAACACCTACCAAAAAATAAGT

  600   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  574 TTGATAACATTTAAAAGATGGGCGTTTCCCCCAATGAAATACACAAGTAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78141 TTGATAACATTTAAAAGATGGGCGTTTCCCCCAATGAAATACACAAGTAA

  650   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  624 ACATTCCAACATTGTCTTTAGGAGTGATTTGCACCTTGCAAAAATGGTCC
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78191 ACATTCCAACATTGTCTTTAGGAGTGATTTGCACCTTGCAAAAATGGTCC

  700   .  :  .  :  .  :  .  :  .  :
  674 TGGAGTTGGTAGATTGCTGTTGATCTTTTATCAATAATGTTCTATAGAAA
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 78241 TGGAGTTGGTAGATTGCTGTTGATCTTTTATCAATAATGTTCTATAGAAA

  750 
  724 AG
    ||
 78291 AG

END